Статистика
1

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Впровадження нового змісту загальної середньої освіти, нових технологій, інноваційної діяльності як важливих складових у реалізації особистісно-зорієнтованого підходу в навчально-виховному процесі
 •  
 • Впровадження компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу
 •  
 • Ефективне поєднання інваріантної та варіативної складових базового навчального плану
 •  
 • Формування і розвиток сучасної демократичної особистості як творця і проектувальника власного життя
 •  
 • Створення умов для творчої самореалізації педагогічних працівників
 •  
 • Відкритість та демократизація управлінської діяльності
Освітні сайти
1

 Славутицький ліцей © 2020
Користувачі на сайті